STATE NUCLEAR REGULATORY COMMITTE OF UKRAINE

STATE ENTERPRISE
STATE SCIENTIFIC AND TEHNICAL CENTRE
OF NUCLEAR AND RADIATION SAFETY
SLAVUTICH SUBSIDIARY

  
Normative and legal base
Normative and legal base
Normative and legal base

In accordance with issued Order No. 107 dated 01 Oct. 2002 of State Nuclear Regulatory Body Slavutich Subsidiary of SSTC NRS was charged support of normative documents stock in field of utilization of nuclear energy. Slavutich Subsidiary of SSTC NRS carry on scientific documentation stock in field of nuclear and radiation safety based on Regulations for documentation stock which was developed in accordance with the Law of Ukraine of standardization and Regulations of national normative documents stock approved by the Decree of Government of Ukraine No. 1395 dated 18 Sept. 2002.

In base of documentation stock was found computer documentation database and developed I &R System (IRS) for work with documentation database. IRS intended for users who work with update computerized normative documentation database from your workstations via Internet. This Documentation Database consist not only normative documents including to the List of actual normative acts in field of regulatory of nuclear and radiation safety of State Nuclear Regulatory Body of Ukraine and also reference documents and provide to create the Reference Tree for existing documents.

In framework of stock support Slavutich Subsidiary of SSTC NRS carry out following actions:

  • data storage, systematization and actualization of normative documents in field of nuclear energy utilization;
  • rendering of information about documents to users in established order;
  • rendering of documents copies to users in established order.
Normative and legal base

List of operating normative acts of fund in area of adjusting of nuclear and radiation safety.
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Порядок розроблення та затвердження норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки. Затверджено постановою КМУ від 08.02.97 № 163. 2 -
2 Про компетентні національні органи з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії. Постанова КМУ від 02.10.03 № 1570. 1 -
3 Порядок надання гарантій щодо звільнення іноземних юридичних осіб від цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Затверджено постановою КМУ від 13.09.95 № 733. 1 Зміни: 23.12.96 № 1543.
4 Положення про порядок встановлення розмірів та накладення штрафів на підприємства, установи і організації, які здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії, у разі порушення ними норм, правил і стандартів безпеки або умов дозволів на ведення робіт. Затверджено постановою КМУ від 29.06.96 № 708. 16 Зміни: 25.08.98 № 1336; 09.08.01 № 1006.
5 Порядок розроблення та видання норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки Державним комітетом ядерного регулювання України. Затверджений наказом Держатомрегулювання України від 23.05.03 № 66. 37 ГНД 306.6.01/1.072-03 Зміни: 22.03.04 №48; 05.05.04 №79; 17.06.04.№107.
6 Положення про систему нормативно-правового регулювання в сфері використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки. від 10.06.04 №95. 32 На заміну: ГНД 306.0.01/1.001-97 Система нормативно-правового регулювання в сфері використання ядерної енергії, ядерної та радіаційної безпеки. Основні положення.
7 Форми документів з провадження справ про адміністративні правопорушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Наказ Держатомрегулювання від 19.05.04 № 89. 7 -
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Угода між Урядом України та Урядом Канади про співробітництво в мирному використанні ядерної енергії. Затверджено постановою КМУ від 09.11.98 № 1760. 1 -
2 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Французької Республіки про співробітництво в сфері мирного використання ядерної енергії. Затверджено постановою КМУ від 13.02.99 № 183. 6 -
3 Порядок ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії. Затверджено постановою КМУ від 06.12.00 № 1782. 15 Зміни: 09.08.01 № 1006; 12.09.02 № 1362; 04.02.04 № 125.
4 Порядок справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії. Затверджено постановою КМУ від 06.05.01 № 440. 5 Зміни: 04.02.04 № 125.
5 Порядок справляння та розмірів плати за здійснення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії. Затверджено постановою КМУ від 06.05.01 № 440. 5 Зміни: 04.02.04 № 125.
6 Про дострокове зняття з експлуатації енергоблоку № 3 та остаточне закриття Чорнобильської АЕС. Постанова КМУ від 29.03.00 № 598. 2 Зміни: 04.02.04 № 125.
7 Про призначення експлуатуючої організації - оператора ядерних установок. Постанова КМУ від 08.06.98 № 830. 1 Зміни: 17.11.01 № 1532.
8 Порядок проведення громадських слухань з питань використання ядерної енергії та радіаційної безпеки. Затверджено постановою КМУ від 18.07.98 № 1122. 3 Зміни: 31.05.06 № 772.
9 Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. Постанова КМУ від 03.08.98 № 1198. 22 Зміни: 29.07.99 № 1376; 09.08.01 № 1006; 15.05.03 № 717; 04.09.03 № 1402; 08.12.06 № 1700.
10 Про гарантію звільнення учасників реалізації Плану заходів на об'єкті "Укриття" від цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Постанова КМУ від 18.02.99 № 223. 5 Зміни: 26.10.01 № 1434.
11 Інструкція про порядок розгляду та узгодження технічних умов на продукцію. Затверджено наказом Держатомрегулювання України від 30.09.03 №128. 5 ГНД 306.6.01/1.075-03.
12 Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций. Утверждено Министерством здравоохранения СССР, 1989. 53 ПРБ АС-89.
13 Норми радіаційної безпеки України НРБУ 97. Затверджено постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 № 62. 96 -
14 "Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при використанні ядерної енергії" Затверджений наказом Держатомрегулювання від 19.11.03 р. № 141. 38 НП 306.2.01/1.081-2003.
15 Про виконання Протоколу про взаємодію з питань забезпечення ядерної та радіаційної безпеки у сфері використання ядерної енергії при здійсненні будівельної діяльності між Державним комітетом ядерного регулювання України, та Державним комітетом України з будівництва та архітектури. Наказ Держатомрегулювання від 20.01.04 №5. - -
16 Про виконання Протоколу про взаємодію з питань забезпечення пожежної безпеки у сфері використання ядерної енергії між Державним комітетом ядерного регулювання України та Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Наказ Держатомрегулювання від 27.02.04 №39. - -
17 Умови та порядок видачі окремих письмових дозволів на види робіт або операцій на етапах введення в експлуатацію, експлуатації та зняття з експлуатації ядерної установки . Наказ Держатомрегулювання від 27.02.04 № 38, що зареєстровано Мін'юстом України 17.03.04 за № 331/8930. 11 НП 306.2.090-2004, НП 306.04.02/2.083-2003.
18 Методичні рекомендації з питань взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС. Наказ Держатомрегулювання від 23.06.04 №110. - -
19 Методичні рекомендації з питань взаємодії Державних інспекцій з ядерної безпеки на АЕС з представниками місцевих органів влади та інших органів державного регулювання та управління. Наказ Держатомрегулювання від 23.06.04 №110. 5 Зміни: 26.10.01 № 1434.
20 Порядок проведення державно експертизи ядерної та радіаційної безпеки. Наказ Держатомрегулювання від 21.02.05 № 21,що зареєстровано Мін'юстом України 04.04.05 за № 372/10652. 29 НП 306.1.107-2005.
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Про невідкладні заходи щодо підвищення безпеки та надійності функціонування ядерної енергетики. Постанова КМУ від 12.10.00 № 1553. 2 Зміни: 09.08.01 № 1006
2 Переліки посад та спеціальностей персоналу для експлуатації ядерних установок, підготовка якого підлягає ліцензуванню, і посад персоналу, який безпосередньо здійснює управління реакторною установкою атомної електростанції. Затверджено постановою КМУ від 08.11.00 №1683. 3 Зміни: 09.08.01 № 1006; 28.12.01 № 1793; 16.12.04 № 1690.
3 Загальні положення забезпечення безпеки атомних станцій. Затверджені наказом ДКЯР України від 19.11.2007 57 НП 306.2.141-2008
4 Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций. Утверждены ГПАН СССР, 1990. 35 ПБЯ РУ АС-89, ПНАЭГ-1-024-90.
5 Правила ядерной безопасности исследовательских реакторов. Утверждены ГКАЭ СССР, 1975. 22 ПБЯ-03-75.
6 Правила ядерной безопасности критических стендов. Утверждены ГКАЭ СCСР, 1978. 21 ПБЯ-02-78.
7 Правила ядерной безопасности при хранении и транспортировке ядерноопасных делящихся материалов. Затверджено МАЕП 04.02.1991. 27 ПБЯ-06-09-90.
8 Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций. Утверждено Министерством здравоохранения СССР, 1988. 63 СП АС-88.
9 Типовое содержание технического обоснования безопасности атомных станций. Утверждено ГАЭН, ГКАЭ, Минздравом СССР, 1985. 34 ПНАЭГ-1-001-85 ТС ТОБ АС-85.
10 Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа. Утверждены МАЭ СССР, 1986. 15 ПиНАЭ-5.6.
11 Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций. Утверждены ГАЭН СCСР, 1987. 17 ПНАЭГ-5-006-87.
12 Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Утверждены ГАЭН СССР, 1987. 94 ПНАЭ Г-7-002-87.
13 Типовое содержание технического обоснования безопасности реакторной установки. Утверждено ГАЭН, ГКАЭ СССР, 1987. - ПНАЭГ-1-004-87 ТСТОБРУ-87.
14 Противопожарные нормы проектирования атомных электростанций с водо-водяными энергетическими реакторами. 80 ВБН В.1.1-034-03.307-2003 НАПБ 03.005-2002. На заміну ВСН 01-87.
15 Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов АЭУ. Утверждены ГАЭН и ГГТН СРСР, 1987. 17 ПНАЭ Г-7-003-87.
16 Общие положения обеспечения безопасности исследовательских реакторов при проектировании, сооружении и эксплуатации. Утверждены ГКАЭ и ГГТН СРСР 1988. 23 ОПБ ИР-88.
17 Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. Утверждены ГАЭН СССР, 1989. 141 ПНАЭ Г-7-008-89.
18 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения. Утверждены ГАЭН СССР, 1989. 141 ПНАЭ Г-7-009-89.
19 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля. Утверждены ГАЭН СССР, 1989. 91 ПНАЭ Г-7-010-89.
20 Нормы проектирования железобетонных сооружений локализующих систем безопасности атомных станций. Утверждены ГАЭН СССР, 1989. 25 ПНАЭ Г-10-007-89.
21 Правила и нормы в атомной энергетике. Основания реакторных отделений атомных станций . Утверждены МАЭ СССР 1989. 67 ПиН АЭ-5.10-87.
22 Временные нормы расчета на прочность внутрикорпусных устройств ВВЭР. Утверждены ГКАЭ СССР, 1989. 14 -
23 Временные нормы расчета на прочность элементов систем управления и защиты водо-водяных энергетических реакторов. Утверждены ГКАЭ СССР, 1989. 16 -
24 Нормы расчета на прочность стальных защитных оболочек атомных станций. Утверждены ГАЭН СССР, 1989. 40 ПНАЭ Г-10-012-89.
25 Правила устройства и безопасной эксплуатации исполнительных механизмов органов воздействия на реактивность. Утверждены ГАЭН СССР, 1989. 13 ПНАЭ Г-7-013-89.
26 Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций. Утверждены ГПАН СССР, 1990. 64 ПНАЭ Г-10-021-90.
27 Правила устройства и эксплуатации систем аварийного отвода тепла от ядерных реакторов к конечному поглотителю. Утверждены ГПАН СССР, 1990. 26 ПНАЭ Г-7-013-89.
28 Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций. Утверждены ГПАН СССР, 1990. 64 ПНАЭ Г-5-020-90.
29 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения алюминиевых сплавов. Правила контроля. Утверждены ГАЭН СССР, 1990. 23 ПНАЭ Г-7-023-90.
30 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Дуговая сварка алюминиевых сплавов в защитных газах. Основные положения. Утверждены ГАЭН СССР, 1990. 42 ПНАЭ Г-7-022-90.
31 Стальные отливки для атомных энергетических установок. Правила контроля. Утверждены ГАЭН СССР, 1990. 34 ПНАЭ Г-7-025-90.
32 Правила безопасности при хранении и транспортировании ядерного топлива на объектах атомной энергетики, утверждены ГПАН СССР, 1991. 24 ПНАЭ Г-14-029-91.
33 Общие положения по устройству и эксплуатации систем аварийного электроснабжения атомных станций, утверждены МАЭП СССР, 1991. 17 ПНАЭ Г-9-026-90.
34 Правила проектирования и эксплуатации систем аварийной сигнализации о возникновении самоподдерживающейся цепной реакции и организации мероприятий по ограничению ее последствий, утверждены ГПАН СССР, 1991. 14 ПБЯ-06-10-91.
35 Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций. Утверждены Госатомнадзором СССР от 28.10.91 № 11. 18 ПНАЭ Г-9-027-91.
36 Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль (часть I). 27 ПНАЭ Г-7-014-89.
37 Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль (часть II). 96 ПНАЭ Г-7-030-91.
38 Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Магнитопорошковый контроль. 24 ПНАЭ Г-7-015-89.
39 Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Визуальный и измерительный контроль. 7 ПНАЭ Г-7-016-89.
40 Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль. 35 ПНАЭ Г-7-017-89.
41 Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль. 18 ПНАЭ Г-7-018-89.
42 Унифицированные методики контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Контроль герметичности. Газовые и жидкостные методы. 43 ПНАЭ Г-7-019-89.
43 Арматура для оборудования и трубопроводов АЭС. Общие технические требования. 121 ОТТ-87*.
44 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води. 74 ДНАОП 0.00-1.11-98.
45 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском. 117 ДНАОП 0.00-1.07-94**.
46 Вимоги до організації та порядку введення АЕС в експлуатацію. Затверджені наказом Держатомрегулювання України від 21.08.03 N 108 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 3.09.03 за N 762/8083. 68 НП 306.5.02/3.076-2003.
47 Загальні положення забезпечення безпеки при знятті з експлуатації атомних електростанцій та дослідницьких ядерних реакторів. Затверджені наказом Мінекобезпеки України від 09.01.98 № 2 та зареєстровані Мінюстом України 23.01.1998 р. за № 47/2487. 13 НП 306.2.02/1.004-98.
48 Вимоги до структури та змісту звіту з аналізу безпеки зняття з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів, затверджені наказом Мінекоресурсів України від 31.10.00 № 177, зареєстровані Мінюстом України 21.11.00 за № 842/5063. 8 НП 306.3.02/3.040-00.
49 Рекомендації щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки сховищ відпрацьованого ядерного палива. Затверджені наказом Держатомрегулювання від 20.02.03 № 33. 32 РД 306.8.02/2.067-03.
50 Методика виконання експертизи (технічної оцінки) матеріалів, які представлені у додатку до звіту з аналізу безпеки діючих енергоблоків АЕС (Додаткові матеріали з аналізу безпеки). Затверджено наказом Держатомрегулювання від 04.03.02 № 38. 33 ГНД 306.7.02/2.058-02.
51 Методика виконання експертизи (технічної оцінки) матеріалів, які приведені у Додатку до звіту з аналізу безпеки "Технічне обґрунтування безпеки". Затверджена наказом Держатомрегулювання України від 24.09.01 № 73. 48 ГНД 06.7.02/2.053-01.
52 Методика виконання експертизи (технічної оцінки) Додатка до звіту з аналізу безпеки діючих енергоблоків АЕС "Аналіз запроектних аварій", затверджена наказом Держатомрегулювання України від 15.06.01 № 40. 32 ГНД 306.7.02/2.047-01.
53 Методика виконання експертизи (технічної оцінки) Додатка до звіту з аналізу безпеки діючих енергоблоків АЕС "Імовірнісний аналіз безпеки", затверджена наказом Держатомрегулювання України від 15.06.01 № 41. 35 ГНД 306.7.02/2.048-01 Нет стр.
54 Методика виконання експертизи (технічної оцінки) Додатка до звіту з аналізу безпеки діючих енергоблоків АЕС "Аналіз проектних аварій", затверджена наказом Держатомрегулювання України від 15.06.01 № 39. 33 ГНД 306.7.02/2.049-01.
55 Методика оцінки відповідності інформаційних і керуючих систем, важливих для безпеки атомних станцій вимогам з ядерної та радіаційної безпеки, затверджена наказом Мінекоресурсів України від 27.11.00 № 214. 43 ГНД 306.7.02/2.041-00.
56 Вимоги до програми забезпечення якості на всіх етапах життєвого циклу ядерних установок. Затверджені наказом Мінекобезпеки України 11.03.99 № 53, зареєстровані в Мінюсті України 07.05.99 за N 294/3587. 14 НП 306.5.02/3.017-99.
57 Вимоги до порядку та змісту робіт для продовження терміну експлуатації інформаційних та керуючих систем, важливих для безпеки атомних електростанцій. Затверджені наказом Держатомрегулювання України від 18.03.03 № 42, зареєстровані в Мінюсті України 15.04.03 за № 306/7627. 28 НП 306.2.02/1.004-98.
58 Вимоги до структури та змісту звіту з аналізу безпеки зняття з експлуатації атомних електростанцій і дослідницьких ядерних реакторів, затверджені наказом Мінекоресурсів України від 31.10.00 № 177, зареєстровані Мінюстом України 21.11.00 за № 842/5063. 8 НП 306.5.02/2.068-03.
59 Вимоги до форми та змісту типового паспорту на реакторну установку. Затверджені наказом Держатомрегулювання України від 21.08.03 №111. 24 НП 306.5.02/3.056-02.
60 Методика з організації державного нагляду за системою управління якістю на етапі експлуатації ядерних установок. Наказ Держатомрегулювання від 30.06.04 № 113. 19 ГНД 306.7.01/3.088-2004.
61 Загальні вимоги до продовження експлуатації енергоблоків АЕС у понадпроектний строк за результатами здійснення періодичної переоцінки безпеки. Наказ Держатомрегулювання 26.11.04 № 181, що зареєстровано Мін'юстом України 15.12.04 за № 1587/10186. 61 НП 306.2.099-2004.
62 Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі атомних електричних станцій Наказ Держатомрегулювання 01.12.04 № 184,що зареєстровано Мін'юстом України 17.12.04 за №1594/10193. 119 НП 306.2.100-2004 На заміну: Положення про порядок розслідування та обліку порушень в роботі АЕС України (НД 306.205-96).
63 Правила ліцензування діяльності персоналу з безпосереднього управління реакторною установкою АЕС. Наказ Держатомрегулювання від 13.12.04 № 185. 78 НП 306.2.103-2004 На заміну: Положення про ліцензування персоналу АЕС України (НД 306.203-95).
64 Правила лiцензування пiдготовки персоналу для експлуатацiї ядерної установки . Наказ Держатомрегулювання від 13.12.04 №186. 36 НП 306.2.104-2004 На заміну: Положення про ліцензування підготовки персоналу АЕС України (НП 306.2.02/2.010-98, НД 306.209-97), Ліцензійні вимоги до підготовки персоналу АЕС України (НП 306.5.02/3.011-98, НД 306.210-97).
65 Основні положення забезпечення безпеки проміжних сховищ відпрацьованого ядерного палива сухого типу . Наказ Держатомрегулювання від 29.12.04 № 198, що зареєстровано Мін'юстом України 17.01.05 за № 49/10329. 61 НП 306.2.105-2004.
66 Вимоги до проведення модифікацій ядерних установок та порядку оцінки їх безпеки . Наказ Держатомрегулювання від 10.01.05 № 4,що зареєстровано Мін'юстом України 24.01.05 за № 78/10358. 46 ННП 306.2.106-2004.
67 Вимоги до проведення атестації систем експлуатаційного неруйнівного контролю обладнання та трубопроводів АЕС. Наказ Держатомрегулювання від 10.10.05 № 115,що зареєстровано Мін'юстом України 24.10.05 за №1249/11529. 17 НП 306.2.113-2005.
68 Вимоги до періодичності та змісту звітів, що надаються ліцензіатами у сфері використання ядерної енергії . Наказ Держатомрегулювання від 16.10.06 № 162,що зареєстровано Мін'юстом України 06.12.06 за №1268/13142. 91 НП 306.1.129-2006.
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Положення про Державний регістр джерел іонізуючого випромінювання і порядок оплати послуг з їх реєстрації. Постанова КМУ від 04.08.97 № 847. 7 Зміни: 18.10.99 № 1919; 16.11.2000 № 1718; 18.01.03 № 51; 31.08.05 № 846; 24.10.07 № 1253.
2 Вимоги до щорічного звіту про стан ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання. Спільний наказ: Мінекоресурсів та МОЗ України від 11.12.2000 № 232/328. - -
3 Порядок державної реєстрації джерел іонізуючого випромінювання. Затверджено постановою КМУ від 16.11.00 № 1718. 17 Зміни: 09.08.01 № 1006; 24.10.07 № 1253.
4 Перелік джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування. Затверджено постановою КМУ від 01.07.02 № 912. 11 Зміни: 21.01.05 № 74; 04.10.06 № 1382.
5 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Наказ: МОЗ України 19.06.96 №173, що зареєстровано Мінюсті України 24.07.96 за № 379/1404. 72 -
6 Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных бета-установок" Наказ:Минздрав СССР 27.12.1973 №1138-73. - -
7 "Санитарные правила устройства и эксплуатации мощных изотопных гамма-установок" Наказ:Минздрав СССР 30.07.1974 № 1170-74. - -
8 "Санитарные правила по радиоизотопной дефектоскопии" Наказ:Минздрав СССР 07 августа 1974г. №1171-74. - -
9 "Санитарные правила устройства и эксплуатации радиоизотопных приборов" № 1946-78 Наказ:Минздрав СССР 1978. - -
10 "Санитарные правила работы с источниками неиспользуемого рентгеновского излучения" № 1960-79Наказ:Минздрав СССР 1979. - -
11 "Радоновые лаборатории, отделения радонотерапии. Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации" Наказ:Минздрав СССР 27.09.1989. - -
12 "Санитарные правила работы с закрытыми радиоизотопными источниками излучений при радиометрических исследованиях разрезов буровых скважин" № 2662-83 Наказ:Минздрав СССР 02.02.1983 № 2662-83. - -
13 "Правила и нормы применения открытых радиофармацевтических препаратов в диагностических целях" Наказ:Минздрав СССР 25.05.1983 № 2813-83. - -
14 "Рентгенологические отделения (кабинеты). Санитарно-гигиенические нормы" Наказ:Минздрав СССР 4.10.86 №1340. - СанПиН 42-129-11-4090-86.
15 "Санитарные правила работы со скважинными генераторами нейтронов" Наказ:Минздрав СССР 31.12.1986 № 4240а-86. - СанПиН 42-129-11-4240а-86.
16 "Санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения при обслуживании и ремонте воздушных судов на предприятиях и заводах гражданской авиации" Наказ:Минздрав СССР 11.11.1991 № 6030-91. - СанПин № 6030-91.
17 Санитарные правила для промышленных и городских спецпрачечных по дезактивации спец-одежды и других средств индивидуальной защиты. Наказ: Минздрав СССР 29.12.89 № 5163-89. - СП 5163-89.
18 Правила техники безопасности при монтаже, техническом обслуживании и ремонте изделий медицинской техники. Наказ:Минздрав СССР 11.03.1982. - -
19 Умови та правила провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання Наказ Мінекоресурсів від 20.03.01 № 111, що зареєстровано Мін'юстом України 11.04.01 за № 334/5525. - НП 306.4.05/2.046-01.
20 Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання . Наказ Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, що зареєстровано Мін'юстом України 17.12.02 за № 978/7266. - НП 306.5.05/2.065-02 Зміни до НП. Наказ Держатом-регулювання від14.12.04 №188.
21 Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Держатомрегулювання від 17.08.01 № 62, що зареєстровано Мін'юстом України 31.08.01 за № 774/5965. - НП 306.5.05/2.052-01 Зміни до НП. Наказ Держатом-регулювання від14.12.04 №188.
22 Вимоги до щорічного звіту про аналіз радіаційної безпеки при виробництві джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Держатомрегулювання від 29.12.01 № 122, що зареєстровано Мін'юстом України 04.03.02 за № 223/6511. - НП 306.5.05/3.055-02
23 Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання. Наказ Держатомрегулювання від 02.12.02 № 125, що зареєстровано Мін'юстом України 17.12.02 за № 978/7266. - НП 306.5.05/2.066-02 Зміни до НП. Наказ Держатом-регулювання від14.12.04 №188.
24 Інструкція з проведення державної інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання Наказ: Мінекобезпеки та Мінпромполітики від 18.01.2000 №16/22, що зареєстровано Мін'юстом України 24.03.2000 за №187/4408. - -
25 Методичні вказівки щодо здійснення процедури видачі ліцензій на діяльність з використання та виробництва джерел іонізуючого випромінювання” Наказ Держатомрегулювання від 04.06.04 № 99. 15 -
26 Типова програма інспекцій підприємств, установ та організацій, які використовують джерела іонізуючого випромінювання . Наказ Держатомрегулювання від 02.11.04 № 170. 33 -
27 "Инструкция по безопасному проведению работ по радиоизотопной и рентгеновской дефектоскопии" . 37 -
28 "Санитарные правила работы с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения" . 39 -
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України. Постанова КМУ від 15.10.04 № 1373. 4 -
2 Порядок здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання. Постанова КМУ від 28.01.04 № 86. 375 Зміни: 26.05.04 № 699; 28.10.04 №1432; 13.04.05 №274; 21.07.05 №622; 15.12.05 №1209; 01.03.06 №227; 25.05.06 №726; 07.06.06 №809; 08.12.06 №1700; 03.05.07 №692; 08.08.07 №1012; 01.09.07 №692; 17.10.07 № 1240.
3 Порядок видачі дозволу на здійснення міжнародних перевезень радіоактивних матеріалів. Постанова КМУ від 03.10.07 № 1196. 6 -
4 Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів. Постанова КМУ від 19.08.96 № 980. 5 -
5 Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Постанова КМУ від 29.01.99 № 104. 4 Зміни: 26.09.02 № 1457.
6 Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки, Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Російською Федерацією та Чеською Республікою через територію України і територію Словацької Республіки від 14.03.98. 6 -
7 Угода між Урядом України, Урядом Російської Федерації, Урядом Словацької Республіки про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Російською Федерацією і Словацькою Республікою через територію України від 18.11.93. 4 -
8 Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України від 29.12.92. 4 -
9 Угода між Кабінетом Міністрів України, Урядом Республіки Болгарія, Урядом Республіки Молдова і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерних матеріалів між Республікою Болгарія і Російською Федерацією через територію України та територію Республіки Молдова від 28.11.97. 6 -
10 Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів . Наказ Держатомрегулювання від 31.08.04 № 141, що зареєстровано Мін'юстом України 09.09.04 за № 1125/9724. 17 НП 306.6.095-2004 На заміну: Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів НП 306.5.06/2.063-02 Зміни до НП Наказ Держатом-регулювання від 17.01.07 № 11.
11 Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 31.08.04 № 141, що зареєстровано Мін'юстом України 09.09.04 за № 1127/9726. 23 НП 306.6.096-2004 На заміну: Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів (НП 306.5.06/3.064-02) Зміни до НП Наказ Держатом-регулювання від 17.01.07 № 11
12 Інструкція про порядок надання висновків Державного комітету ядерного регулювання України під час міжнародних передач радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 26.08.04 № 138,що зареєстровано Мін'юстом України 08.09.04 за №1119/9718. 27 НП 306.6.097-2004.
13 Положення щодо планування заходів та дій на випадок аварій під час перевезення радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 07.04.05 № 38, що зареєстровано Мін'юстом України 22.04.05 за № 431/10711. 94 НП 306.6.108-2005 На заміну: Положення щодо аварійних заходів при перевезенні радіоактивних матеріалів НП 306.5.06.051-01.
14 Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2006) Наказ Держатомрегулювання від 30.08.06 № 132 що зареєстровано Мін'юстом України 18.09.06 за №1056/12930. 6 НП 306.6.124-2006 На заміну: Правила ядерної та радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів (ПБПРМ-2001).
15 Вимоги до програм забезпечення якості при перевезенні радіоактивних матеріалів . Наказ Держатомрегулювання від 25.07.06 № 110 що зареєстровано Мін'юстом України 05.10.06 за №1092/12966. 73 НП 306.6.127-2006.
16 Порядок видачі сертифікатів щодо безпечного перевезення радіоактивних матеріалів. Наказ: Держатомрегулювання від 06.09.2007 р. № 119 що зареєстровано Мін'юстом України 20.09.07 за №1079/14346. 14 НП 306.6.135-2007 На заміну: Порядку видачі сертифікатів про затвердження конструкцій упаковок і радіо-активних матеріалів, спеціальних умов та деяких перевезень (НП 306.5.06/2.071-2003).
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Комплексна програма поводження з радіоактивними відходами. Затверджена постановою КМУ від 05.04.99 № 542. 34 Зміни: 28.03.01 № 303; 23.04.01 №367; 09.08.01 №1006; 25.12.02 №2015; 15.02.06 № 147; 11.05.06 № 628.
2 Про державну програму поводження з радіоактивними відходами. Постанова КМУ від 29.04.96 № 480. 33 Зміни: 23.12.96 № 1543; 05.04.99 №542; 28.09.00 №1481; 23.04.01 №367; 25.12.02 №2015; 15.07.05 № 588.
3 Вимоги та умови безпеки (ліцензійні умови) під час провадження діяльності з проектування ядерної установки або сховища для захоронення радіоактивних відходів. Затверджені наказом Держатомрегулювання України від 4.04.03 N50, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.03 за N 322/7643. 16 НП 306.5.02/2.069-0 із змінами наказ ДНТЦ ЯРБ №97 від 31.08.2005.
4 Поводження з радіоактивними відходами. Щорічний звіт з аналізу безпеки поводження з радіоактивними відходами зони відчуження. Вимоги до форми та змісту. Затверджено наказом Мінекобезпеки України від 12.05.95 № 34. 6 НД 306.309-95.
5 Поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до поводження з радіоактивними відходами до їх захоронення. Загальні положення, затверджено наказом Мінекобезпеки України від 01.07.95 № 87. 7 НД 306.607.95.
6 Поводження з радіоактивними відходами. Захоронення радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах. Загальні вимоги радіаційної безпеки, затверджено наказом Мінекобезпеки України від 01.07.95 № 89. 10 НД 306.604.95.
7 Поводження з радіоактивними відходами. Щорічний звіт з аналізу безпеки поводження з радіоактивними відходами. Вимоги до побудови, змісту та оформлення, затверджено наказом Мінекобезпеки України від 01.07.96 № 67. 8 НД 306.307-96.
8 Поводження з радіоактивними відходами. Контейнери для захоронення твердих радіоактивних відходів. Вимоги до забезпечення радіаційної безпеки, затверджено наказом Мінекобезпеки України від 24.09.96 № 115. 13 НД 306.608-95.
9 Положення про перелік та вимоги щодо форми та змісту документів, що надаються експлуатуючою організацією для отримання ліцензій на здійснення діяльності на конкретному етапі життєвого циклу сховища для захоронення радіоактивних відходів. Затверджені наказом Мінекоресурсів України від 15.08.00 № 109, та зареєстроване Мінюстом України 12.09.00 за № 601/4833. 8 НП 306.2.02/3.037-00.
10 Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки приповерхневих сховищ радіоактивних відходів. Затверджені наказом Мінекоресурсів України від 02.10.00 № 154, та зареєстроване Мінюстом України 30.10.00 за №758/4979. 17 НП 306.3.02/3.038-00.
11 Вимоги щодо структури та змісту звіту про аналіз безпеки установки для переробки радіоактивних відходів, затверджені наказом Мінекоресурсів України від 26.01.01 № 11 та зареєстровані Мінюстом України 14.02.01 за № 137/5328. 11 НП 306.3.02/3.043-01.
12 Умови і вимоги безпеки (ліцензійні умови) провадження діяльності з переробки, зберігання та захоронення радіоактивних відходів. Затверджено наказом Держатомрегулювання України від 22.10.02 № 110, зареєстровано в Мінюсті 6.11.02 за № 874/7162. 5 НП 306.5.04/2.060-02 Зміни до НП.Наказ Держатомрегулювання від 26.08.05 № 91.
13 Порядок проведення державної інвентаризації радіоактивних відходів. Затверджено наказом Держатомрегулювання України від 11.02.03 №27, зареєстровано в Мінюсті України від 25.02.03 за № 160/7481. 28 НП 306.5.04/2.059-02 Зміни до НП. Наказ Держатомрегулювання від 30.05.2006 № 75.
14 Порядок звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю. Затверджено наказом Мінекобезпеки України, МОЗ України від 17.11.97 N 183/331, зареєстровано в Мінюсті України 10.12.97 за N 583/2387. 10 НП 306.3.04/2.002-97.
15 Порядок проведення інспекційних обстежень та перевірок сховищ для захоронення РАВ на етапах експлуатації та закриття. Затверджено наказом Держатомрегулювання України від 19.06.03 № 75. 8 НП 306.6.1/1.074-2003.
16 Рекомендації щодо встановлення критеріїв приймання кондиційованих радіоактивних відходів на захоронення у приповерхневих сховищах. Наказ:Держатомрегулювання України від 25.10.2004 р. № 160. 35 РД 306.4.098-2004.
17 Загальні положення забезпечення безпеки захоронення радіоактивних відходів у геологічних сховищах.Наказ: Держатомрегулювання України від 29.05.2007 р. № 81, Реєстрація: Мінюст України 11.06.2007 за N 605/13872. 71 НП 306.4.133-2007.
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Порядок виконання Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”. Затверджено постановою КМУ від 31.03.03 № 421. 8 -
2 Порядок здійснення державного нагляду за забезпеченням безпеки при реалізації проектів плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття”. Затверджено наказом Держатомрегулювання від 28.11.02 № 112. 13 НП 306.1.04.059-2002.
3 Вимоги щодо структури та змісту звіту з аналізу безпеки реалізації проектів на об'єкті "Укриття", затверджені наказом Держатомрегулювання України від 03.12.01 № 106 та зареєстровані Мін'юстом України 19.12.01 за № 1049/6240. 45 НП 306.5.04/3.054-01.
4 Фундаментальні принципи безпеки діяльності в рамках Плану Здійснення Заходів на об’єкті „Укриття” Наказ: Держатомрегулювання України від 30.12.04р. №199. 11 НП 306.1.102-2004.
5 Керівництво щодо застосування засад безпеки під час здійснення регулюючої діяльності у рамках Плану Здійснення Заходів на об’єкті "Укриття". Наказ: Державного комітету ядерного регулювання України від 25.09.2006 р. № 151. 58 РД 306.1.128-2006.
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Методические указания по объему и периодичности радиационного контроля окружающей среды на предприятиях по добыче и переработке руд. 1978. Министерство среднего машиностроения СССР. 11 -
2 Методические указания по способам пылеподавления на отвалах пустых пород и хвостохранилищах. 1978. Министерство среднего машиностроения СССР. - -
3 Методические указания по индивидуальному дозиметрическому контролю внешнего и внутреннего облучения персонала урановых рудников. 1978. Министерство среднего машиностроения СССР. 8 -
4 Санитарные нормы проектирования предприятий и установок атомной промышленности (СНП-77). Часть V. Требования к проектированию рудоперерабатывающих предприятий 1978. Министерство среднего машиностроения СССР. 79 -
5 Санитарные нормы проектирования предприятий и установок атомной промышленности (СНП-77). Часть VI. Требования к проектированию объектов по добыче радиоактивных руд. 1978. Министерство среднего машиностроения СССР. 96 -
6 Санитарные правила по устройству и эксплуатации объектов подземного и кучного выщелачивания. 1983. Министерство здравоохранения СССР. 14 -
7 Санитарные правила по устройству и эксплуатации хвостохранилищ гидрометаллургических заводов и обогатительных фабрик, перерабатывающих руды и концентраты, содержащие радиоактивные и высокотоксичные вещества. 1983. Министерство здравоохранения СССР. 18 -
8 Инструкция по радиационной безопасности при добыче руд. 1985. Министерство среднего машиностроения СССР. 6 -
9 Санитарные правила эксплуатации урановых рудников (СП-86-118) 1986. Министерство здравоохранения СССР. 66 -
10 Методические указания по контролю радиационной обстановки на урановых рудниках. 1987. Министерство среднего машиностроения СССР. 8 -
11 Методика расчета дозы внутреннего облучения персонала, занятого на добыче и переработке урановых руд. 1987. Министерство среднего машиностроения СССР. 13 -
12 Инструкция по радиационной безопасности при гидрометаллургической переработке, подземном и кучном выщелачивании руд. 1987. Министерство среднего машиностроения СССР. 7 -
13 Санитарные правила ликвидации, консервации и перепрофилирования предприятий по добыче и переработке радиоактивных руд (СП ЛКП-91). 1991. Министерство здравоохранения СССР. 34 -
14 Умови та правила провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом Мінекоресурсів України від 20.03.2001 № 110, зареєстровані Мінюстом України 02.04.2001 за № 300/5491. 5 НП 306.4.03./2. 045-2001.
15 Вимоги до звіту про аналіз безпеки провадження діяльності з переробки уранових руд, затверджені наказом Мінекоресурсів від 11.03.2001 р. № 90, зареєстровані Мінюстом України 27.03.2001 р. за № 278/5469. 4 НП 306.5.03/2.044-2001.
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Положення про державну систему обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджено постановою КМУ від 18.12.96 № 1525. 6 Зміни: 09.08.01 № 1006.
2 Договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Від 01.07.68 р. Закон України від 01.07.68 № 248/94-ВР. 5 -
3 Положення про реалізацію Угоди між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій до всього ядерного матеріалу в усій мирній ядерній діяльності України, затверджене наказом Мінекобезпеки України від 19.11.97 № 189, зареєстроване Мінюстом України 29.12.97 за № 625/2429. 8 НП 306.2.07.003-97.
4 Додаткові положення до Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій. INFCIRC/550. Набули чинності з 01.08.98 р. - -
5 Інструкція про порядок ведення державного обліку та контролю ядерних матеріалів, затверджена наказом Мінекобезпеки України від 14.12.98 № 184. 16 ГНД 306.6.07.012-98.
6 Положення про інспектування системи обліку та контролю ядерних матеріалів на установці, затверджене наказом Мінекобезпеки України від 27.05.99 № 118. 8 ГНД 306.2.07.018-99.
7 Державна система обліку та контролю ядерних матеріалів. Заповнення форм звітної та облікової документації на підприємствах. Інструкція. Затверджена наказом Держатомнагляду України в 1993 році. 47 НД 306-802-93.
8 Порядок надання інформації для планування інспекцій зон балансу ядерних матеріалів на АЕС. Наказ Держатомрегулювання від 17.06.03 № 73/305, зареєстрований в Мінюсті -України 07.07.03 за № 552/7873. 13 -
9 Соглашение о привилегиях и иммунитетах Агенства INFCIRC/ 9 /Rev.3*. 1967. 10 -
10 Облік і контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів: англо-російсько-український і російсько-англо-український. Наказ: Держатомрегулювання від 08.06.04 № 101. 165 НП 306.7.086-2004.
11 Положення про взаємодію державних інспекторів на АЕС з інспекторами МАГАТЕ. Наказ: Держатомрегулювання від 08.07.04 р. № 123. 12 Зміни: 24.12.04 № 193.
12 Інструкція про передачу інформації в МАГАТЕ з використанням електронної пошти за допомогою програми кодування PGP. Наказ: Держатомрегулювання від 30.03.04 р. № 59. 6 -
13 Порядок ведення державного обліку ядерних матеріалів на підприємствах, що не є установками. Наказ: Держатомрегулювання від 05.02.04 р. № 24. - ГНД 306.6.07.084-03.
14 Рекомендації щодо обліку малих кількостей ядерних матеріалів. Наказ: Держатомрегулювання від 26.09.05 р. № 110. 60 РД 306.7.111-2005.
15 Методичні вказівки щодо проведення фізичної інвентаризації та зведення балансу ядерного матеріалу. Наказ: Держатомрегулювання України від 06.10.05 р. № 113. 41 РД 306.7.112-2005.
16 Положення про систему вимірювань ядерних матеріалів. Наказ: Держатомрегулювання України від 13.02.06 р. № 24. 32 НП 306.7.120-2006.
17 Правила ведення обліку та контролю ядерних матеріалів. Наказ: Держатомрегулювання України від 13.02.06 р. № 24. Наказ: Державного комітету ядерного регулювання України від 26.06.06 № 97. - НП 306.7.122-.2006 На заміну: НП 306.4.07.016-98, який скасовано наказом Держатомрегулювання від 10.07.06 №324 та НП 306.5.07/061-2002, який скасовано наказом Держатомрегулювання від 04.07.06 № 99.
18 Інструкція щодо поводження з обладнанням МАГАТЕ. Наказ: Держатомрегулювання від 16.06.07 р. № 88. 6 НП 306.7.134-2007 На заміну: Інструкції по поводженню з печатками VACOSS (ГНД 306.6.07.085-2004).
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Порядок проведення спеціальної перевірки для надання допуску фізичним особам до роботи на ядерних установках та з ядерними матеріалами. Затверджено постановою КМУ від 25.12.97 № 1471. 7 Зміни:09.08.01 № 1006; 28.12.01 №1794; 15.03.06 №284; 27.12.06 №1829.
2 Перелік видів діяльності, пов'язаних із забезпеченням фізичного захисту ядерних установок і ядерних матеріалів, які підлягають обов'язковому ліцензуванню. Затверджено постановою КМУ від 12.07.00 № 1115. 1 -
3 Порядок визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії. Затверджено постановою КМУ від 26.04.03 N 625. 6 Зміни: 27.12.06 № 1829.
4 Порядок проведення державної перевірки систем фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання та планів взаємодії у разі вчинення актів ядерного тероризму. Затверджено постановою КМУ від 12.03.03 N 327. 4 -
5 Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу. Затверджено постановою КМУ від 2.06.03 N 813. 5 Зміни: 10.12.03 № 1897.
6 Постанова КМУ від 30.07.96 № 861 "Про визначення центрального органу та пункту зв'язку з питань фізичного захисту ядерного матеріалу". 1 Зміни: 09.08.01 № 1006.
7 Единые требования к оборудованию инженерно-техническими средствами охраны атомных станций Минатомэнерго СССР. Утверждены МАЭ, МВД СССР, 1988. - -
8 Положение о режиме специальной безопасности на атомных станциях. Минатомэнерго. Утверждено МВД, КГБ, МАЭ СССР, 1989. - -
9 Правила поводження з інформацією щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого випромінювання, доступ до якої обмежується. Затверджені наказом Мінекобезпеки України від 28.12.98 № 191, зареєстровані Мінюстом України 05.03.99 за № 114/3407. 9 НП 306.4.08/1.013-98.
10 Положення про визначення характеристик можливого нападу на ядерні установки і ядерні матеріали та використання цих відомостей у фізичному захисті. Затверджені наказом Державної адміністрації ядерного регулювання України від 30.09.99 № 38, зареєстровані Мінюстом України 14.10.99 за № 703/3996. 4 НП 306.2.08/1.015-99.
11 Правила забезпечення збереження ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання. Затверджені наказом Мінекоресурсів України від 14.12.00 № 241, зареєстровані Мінюстом України 12.01.01 за № 13/5204. 3 НП 306.4.08/1.042-00.
12 Інструкція про надання висновків Державного комітету ядерного регулювання України під час міжнародних передач радіоактивних матеріалів. Наказ Держатомрегулювання від 28.08.04 № 138, що зареєстровано Мін'юстом України 08.09.04 за № 119/9718. 27 НП 306.6.097-2004.
13 Правила фізичного захисту ядерних установок та ядерних матеріалів. Наказ: Державного комітету ядерного регулювання України від 04.08.2006 № 116, що зареєстровано Мін'юстом України 21.09.06 за №1067/12941. 20 НП 306.8.126-2006 На заміну: Правила фізичного захисту ядерного матеріалу та ядерних установок (НП 306.2.08/1.019-99).
       
Найменування документу Кількість сторінок Шифр документа, інформація про зміни
1 Постанова КМУ від 2.10.03 № 1570 “Про визначення компетентних національних органів з питань виконання міжнародних конвенцій у галузі використання ядерної енергії”. 2 -
2 Положення про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, затверджене постановою КМУ від 03.08.98 № 1198. 11 Зміни:29.07.99 № 1376; 09.08.01 №1006; 15.03.03 №717; 04.09.03 №1402; 08.12.06 №1700.
3 Положення про функціональну підсистему “Безпека об’єктів ядерної енергетики”, затверджене наказом Держатомрегулювання України від 22.01.03 № 9. 9 -
4 Положення про дії Державної інспекції з ядерної безпеки на АЕС під час надзвичайної ситуації, затверджене наказом Держатомрегулювання України від 01.12.03 № 145. 4 НП 306.2.01/1-082-03.
5 Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях, затверджене постановою КМУ від 15.02.99 № 192. 12 -
6 Порядок класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями. Постанова КМУ від 24.03.04 N 368. - -
7 План реагування на надзвичайні ситуації державного рівня, затверджений постановою КМУ від 16.07.01 № 1567. 15 -
8 Порядок взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу, затверджений постановою КМУ від 02.06.03 № 813. 6 -
9 Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про оперативне сповіщання про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 13.11.97. 4 -
10 Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина з питань, що становлять взаємний інтерес у зв’язку з ядерно-технічною безпекою і радіаційним захистом від 10.06.93. 3 -
11 Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики від 14.01.93. 3 -
12 Угода між Урядом України та Урядом Республіки Австрія про обмін інформацією і співробітництво в галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 08.11.96. 7 -
13 Угода між Урядом України та Урядом Королівства Норвегія про оперативне сповіщання про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від 28.09.94. 3 -
14 Угода між Урядом України та Урядом Фінляндської Республіки про оперативне сповіщання про ядерні аварії, а також обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 08.02.96. 2 -
15 Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщання про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту від 24.05.93. 3 Набуття чинності: 11.03.94.
16 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про оперативне сповіщання про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 24.09.98. 4 -
17 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Швеції про оперативне сповіщання про ядерні аварії та обмін інформацією про ядерні установки від 23.03.99. 3 -
18 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про оперативне сповіщення про ядерні аварії та обмін інформацією щодо ядерних установок від 23.11.2000. 6 Набуття чинності: 03.06.01.
19 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про оперативне оповіщення про ядерну аварію та співробітництво в галузі радіаційної безпеки від 16.10.01. 4 -
20 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про оперативне оповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво в галузі ядерної безпеки та радіаційного захисту від 17.10.01, затверджена постановою КМУ від 20.08.03 № 1309. 1 Набуття чинності: 11.03.94.
21 Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про оперативне сповіщення про ядерні аварії та співробітництво в галузі ядерної і радіаційної безпеки від 31.01.03, затверджена постановою КМУ від 20.08.03 № 1308. 1 -
22 План реагування на радіаційні аварії. Спільний наказ: Держатомрегулювання України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 17.05.2004 № 87/211 Реєстрація: Мінюст України 10 червня 2004 року за № 720/9319. 16 НП 306.5.01/3.083-2004.
23 Вимоги до внутрішнього та зовнішнього кризових центрів АЕС. Наказ: Держатомрегулювання від 16.01.04 №2. 13 НП 306.2.02/3.077-2003.
       
Order of Documents


 | Copyright © 2007 |  Author: Kirpel Vitaliy Vladimirovich |  Contact to Administrator | 

Make your homepage Contact us Add to Select Russian Ukrainian English