ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
ДЕРЖАВНИЙ НУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР З ЯДЕРНОЇ
ТА РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
СЛАВУТИЦЬКА ФІЛІЯ

  
Види діяльності
Напрямки
Виконання технічної оцінки проектів, що реалізуються у процесі зняття з експлуатації енергоблоків Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта „Укриття” в екологічно безпечну систему, а також енергоблоків інших АЕС, що включає:
 • Участь у проведенні державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки;

 • Створення, підтримку і ведення довідково-інформаційних систем, формування та ведення необхідних баз і банків даних;

 • Організацію підготовки, підвищення кваліфікації експертів у галузі ядерної та радіаційної безпеки.


Роботи, що спрямовані на розвиток і вдосконалення діяльності щодо поводження з радіоактивними відходами (далі – РАВ), відпрацьованим ядерним паливом (далі – ВЯП), що включають:
 • Участь у державної експертизі і підготовка експертних висновків за матеріалами, що обґрунтовують безпеку діяльності при поводженні з РАВ та ВЯП;

 • Розробку та обґрунтування принципів, критеріїв і вимог, що регулюють ядерну та радіаційну безпеку при поводженні з РАВ та ВЯП;

 • Участь у розробці та реалізації національних програм поводження з РАВ;

 • Розробку методичних документів з питань діяльності з РАВ та ВЯП;

 • Розробку та впровадження методик оцінки, контролю та діагностики ЯРБ установок, де проводиться діяльність з радіоактивними матеріалами, а також захисту персоналу, населення й навколишнього середовища від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання.


Роботи, що спрямовані на розвиток і вдосконалення нормативно-правової бази регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що включають:
 • Аналіз повноти, достатності й обґрунтованості чинних норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки за напрямками діяльності СФ ДНТЦ ЯРБ;

 • Розробку правил, норм і стандартів, передбачених Комплексною програмою поводження з радіоактивними відходами, Планом прикладних досліджень у сфері ядерного регулювання;

 • Виконання робіт з удосконалення нормативно-правової бази в рамках міжнародних проектів;

 • Надання інформаційно-консультаційних послуг фізичним та юридичним особам, що здійснюють діяльність у сфері використання ядерної енергії.


Роботи з проектування ядерних установок або сховищ для захоронення радіоактивних відходів, що включають:
 • Виконання проектно-конструкторських робіт для ядерних установок з реакторами різних типів та їх допоміжних систем і споруд, включаючи обладнання та трубопроводи, які відносяться до систем, важливих для безпеки, а також розробки проектів їх модернізації та реконструкції;

 • Виконання проектно-конструкторських робіт для сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ для захоронення радіоактивних відходів, у тому числі допоміжних систем і споруд, що забезпечують їх функціонування на всіх етапах життєвого циклу;

 • Проектування внутрішніх і зовнішніх кризових центрів, захищених пунктів управління запроектними аваріями та систем автоматизованого контролю навколишньої радіаційної обстановки;

 • Розробку звітів з аналізу безпеки, а також іншої документації, яка регламентує та обґрунтовує ядерну та радіаційну безпеку ядерних установок, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ для захоронення радіоактивних відходів на всіх етапах їх життєвого циклу;

 • Інженерний супровід проектів при експлуатації ядерних установок, сховищ відпрацьованого ядерного палива та сховищ для захоронення радіоактивних відходів.
 | Copyright © 2007 |  Автор: Кирпель Віталій Володимирович |  Написати адміністратору | 

Зробити стартовою Написати листа Добавити в избранное Російська мова Українська мова Англійська мова